امام زمان

دوست داشتم اول کار یه شعری از امام زمان یادداشت کنم به این امید که ایشان نظر لطفی به ما داشته باشن!!

من را نمی شناخت کسی اینجا، گم نامم و به نام
تو می نازم

شادم که مثل عده معدودی،شعری برای نام نمی
سازم
  

شعرم برای توست شعاری نیست،کشتی برای موج
سواری نیست

باور مکن که دل به زمین دادم،وقتی تویی بهانه
پروازم
 

هر جا که نام نامی تو آنجاست،قلبم بهانه غزلی
دارد

این سوز ریشه ای ازلی دارد،پس با غم عزیز تو
دمسازم
 

شعرم اگر چه هیچ نمی ارزد،سوزانده است نام و
نشانم را

می سوزم و به هیزم ابیاتم،بیتی به عشق شعله
می اندازم
 

یا صاحب الزمان و زمین موعود،دانای هرکه آمد
و هر چه بود

گم نامم و تویی تو،که می دانی،تنها به نام سبز تو می نازم

شاعر: نغمه مستشار نظامی

/ 0 نظر / 9 بازدید