شیوه نگارش مقاله

مطالبی که در این قسمت یادداشت شده برگرفته از کارگاه آموزشی دکتر علی فتحی آشتیانی (استاد مرکز علوم تحقیقات رفتاری دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله(عج)) می باشد. برای نوشتن مقاله باید این نکات را در نظر گرفت.

اجزای یک مقاله علمی:

 1. Title
 2. Abstract
 3. Introdution
 4. Materials and methods
 5. Results
 6. Discussion
 7. Conclusion
 8. Acknowledgment
 9. References
 10. Additional notes

نکات مورد نظر داوران:

معمولاٌ داوران مقاله با قرائت مقدمه مقاله به دنبال پاسخ گویی به این سؤالها هستند؟

1. آیا این موضوع جدید هست؟

2. آیا این موضوع قابل بررسی و معنادار است؟

3. آیا این مقاله قابل چاپ در این مجله هست؟

 

انتخاب مجله مناسب:

 • مقاله به مجله مرتبط فرستاده شود.
 • برای این کار مقالات شماره های قبلی مجله خوانده شود(آیا مقالات شما مورد علاقه سردبیر و هیئت تحریریه مجله می باشد؟)
 • به زمان پذیرش مقاله توجه شود. معمولاٌ 3 تا 6 ماه پذیرش مقاله در یک مجله طول می کشد.
 • سعی شود از مقالات همان مجله نیز به عنوان رفرنس استفاده شود تا احتمال پذیرش مقاله بالاتر رود.
 • مقاله را متناسب با سطح آن، به مجله ای با همان سطح ارسال کنید. تا در مقالات بعدی شناخته شوید و با مقالات بهتری شرکت کنید.

 

 

مراحل نوشتن یک مقاله علمی:

 1. Review of literature
 2. Introduction
 3. Design of the experiment
 4. Analyze & interpret the results
 5. Write the results section
 6. Write the discussion
 7. Reform the title
 8. Self revise your article
 9. Peer review
 10. Prepare the final draft  

 

/ 0 نظر / 18 بازدید