عناوین مقالات فارسی معنویت

  1. معنا و  معنویت از نگاه روانشناسان
  2. معنویت گرایی در قرآن
  3. معنویت و الگوهای سلامت روان
  4. معنویت و سلامت روان
  5. رابطه اضطراب و افسردگی با میزان معنویت در دانشجویان دانشگاه تهران
  6. حدود و ثغور تربيت اخلاقي، تربيت معنوي و تربيت ديني
  7. بررسی رابطه بین حهت گیری مذهبی با سازگاری زناشویی
  8. جهت گیری مذهبی و سلامت روان
  9. سلامت معنوی: مفاهیم و چالشها
  10. دین داری و معنویت تغییرات و تأثیرات در دوره های مختلف بزرگسالی
  11. بررسی جایگاه معنویت در الگوهای عمده سلامت روان
  12. معنویت، هویت و بهداست روانی در گستره زندگی
  13. ارتباط سلامت معنوی و کیفیت زندگی در مبتلایان به مولتیپل اسکلروزیس
  14. اعتقادات معنوی و کیفیت زندگی: یک مطالعه کیفی از دیدگاه دختران نوجوان مبتلا به دیابت
  15. رابطه بین هوش معنوی و شادکامی و متغیرهای دموگرافیک در پرستاران بیمارستان فاطمه الزهرا و بنت الهدی شهرستان بوشهر
  16. بررسی رابطه سلامت روان، هوش معنوی و افکار ناکارآمد در دانشجویان
  17. ارتباط تداوم دعا با سلامت معنوی در بیماران تحت همودیالیز
  18. رابطه نگرش مذهبی با رضایتمندی زناشویی در دانشجویان متأهل
  19. رابطه نماز با جهت گیری مذهبی با سلامت روان
  20. نگرش پرستاران به معنویت و مراقبت معنوی
  21. هوش معنوی
  22. بررسی رابطه تقیدات مذهبی و سازگاری زناشویی
  23. رابطه عمل به باورهای دینی و رضایت از زندگی در سالمندان
  24. بررسی رابطه جهت گیری مذهبی و سازگاری زناشویی
  25.  رابطه بهزیستی معنوی و سلامت روان در دانشجویان
  26. رابطه هوش معنوی و هوش هیجانی با رضایت از زندگی در سالمندان

در صورت نیاز به فول تکست مقالات از طریق ایمیل با بنده در ارتباط باشید:

z530gh@yahoo.co.uk  

 

/ 0 نظر / 12 بازدید